Giải quyết vấn đề lãnh đạo gặp phải

alpgood base

 

 •     Quản lý thông tin và hiệu quả nhân sự
 •    Thông báo đẩy lập tức qua Chatbot cho người được giao
 •     Đăng ký và quản lý ngày nghỉ 
 •     Quản lý doanh thu cá nhân – phòng ban     
 •     Quản lý KPI cá nhân – KPI phòng dễ dàng theo dõi tiến độ công việc
 •       Dùng thử miễn phí

APG Base giúp bạn quản trị doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn

 

 • Quản lý thông tin và hiệu quả nhân sự
 •  Đăng ký và quản lý ngày nghỉ
 • Quản lý doanh thu cá nhân – phòng ban 
 • Quản lý KPI cá nhân – KPI phòng dễ dàng theo dõi tiến độ công việc     

 

 • Nền tảng làm việc được chuẩn hóa và theo dõi dễ dàng
 • Quản lý nhiệm vụ một cách toàn diện
 • Thiết lập và chuẩn hóa quy trình các giai đoạn 
 • Theo dõi tiến độ nhiệm vụ được giao theo thời gian thực     

 

 • Theo dõi tiến độ trực quan và chi tiết
 • Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi
 • Hỗ trợ nhà quản lý đưa ra những chiến lược phù hợp 
 • Giải pháp cho bài toản quản lý nhân sự, dự án     

Giải pháp chúng tôi cung cấp hướng tới

Tin tức APG